Atención a Usuarios

Atención a Usuarios

No caso de precisar asistencia relacionada co uso xeral da aplicación Cartera Digital ou coa obtención da credencial de identidade verificable, por favor, contacte con nós a través do seguinte enderezo de correo electrónico: credenciales@fnmt.es

Se a súa incidencia está relacionada coa credencial universitaria MyAcademicID, incluídos a súa obtención ou uso, por favor, contacte para asistencia, en función da universidade á que pertenza, co seguinte enderezo de correo electrónico:

Otra información de interés: