Información General

Información Xeral

Para este fin FNMT-RCM proporciona tres novos certificados:

  • Certificado de persoal adscrito á administración ou funcionario, válidos para a realización de sinatura electrónica por parte do persoal ao servizo das administracións públicas.
  • Certificado de sede electrónica, válidos para a identificación das sedes electrónicas.
  • Certificado de selo electrónico, válidos para a actuación administrativa automatizada.

Para dar soporte a estes novos certificados, a FNMT-RCM creou unha nova CA coa seguinte xerarquía: