Soporte Técnico

Consultas

Se a súa dúbida é relativa a un tipo de Certificado emitido pola FNMT-RCM, consulte nas páxinas correspondentes.

Pode resolver as súas dúbidas técnicas no apartado de Preguntas frecuentes.

En caso de non obter no devandito apartado a solución ao seu problema, pode enviarnos toda clase de consultas acerca das aplicacións empregadas con Ceres, tanto en equipos clientes como servidores a través do seguinte enderezo:soportetecnico@fnmt.es

Co obxecto de que a súa solicitude sexa atendida o máis eficientemente posible, é recomendable que a mensaxe inclúa, ademais dos seus datos persoais (nome, organismo...), a seguinte información técnica:

  • Sistema operativo
  • Marca e modelo do equipo
  • Tamaño da memoria
  • Marca e modelo do lector de tarxeta intelixente
  • Tipo de conexión a Internet
  • Aplicación de correo
  • Browser ou navegador