Administración Pública

Dende a entrada en vigor da Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos Lei 11/2007, do 22 de xuño, xorde a necesidade de dotar, a diferentes niveis, as entidades da administración dos mecanismos necesarios para o seu desenvolvemento en relación ás comunicacións telemáticas, sinatura electrónica e servizos a través de Internet.

Nota para Organismos Públicos

Se vostede pertence a un organismo da Administración Pública e quere un certificado para realizar trámites na Axencia Tributaria, deberá solicitar un certificado de Persoa Xurídica..

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Soporte Técnico