Verificar Estado

Verificar estado

Poñemos á súa disposición un servizo de verificación co que poderá confirmar se o seu Certificado dixital FNMT é Válido ou foi Revogado.

Este servizo está dispoñible para os seguintes tipos de certificados:

  • Certificado FNMT de Persoa Física
  • Certificado FNMT de Persoa Xurídica
  • Certificado FNMT de Empregado Público
  • Certificado FNMT de Compoñente

Para comprobar o estado do seu certificado, asegúrese de que este se atopa correctamente instalado no navegador do seu equipo, o ben listo para ser usado a través do seu dispositivo criptográfico.

SOLICITAR VERIFICACIÓN