Acreditación da indentidade

Acreditar Identidade

Co código de solicitude do paso anterior, deberá presentarse na oficina de rexistro que lle foi asignada para acreditar a súa identidade.

Seguidamente, o rexistrador darao de alta na aplicación de rexistro e faralle entrega dos contratos de solicitude do certificado, que deberá verificar e asinar, entregándoselle unha das copias deste. Lembre facilitar o enderezo de correo electrónico se quere poder empregar o seu certificado para o envío e recepción de correo. Unha vez rexistrado debe proceder á descarga do certificado no seu navegador.

Documentación necesaria:

  • DNI ou tarxeta de residencia (NIE) para os cidadáns extracomunitarios.
  • Os cidadáns comunitarios que non teñan a tarxeta de residencia, presentarán o "Certificado de Rexistro de Cidadáns da Unión e o seu Pasaporte".