Credenciales

Piloto Cartera Digital con universidades

A Secretaría General de Administración Digital (SGAD), a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), a Universidad de Murcia (UMU) e a Universitat Rovira i Virgili (URV) asinaron un convenio de colaboración por el que se llevará a cabo un estudio polo que se levará a cabo un estudo , ofrecéndolles ás persoas usuarias unha carteira dixital de credenciais verificables que permita o acceso a diversos servizos de maneira sinxela e segura.

Actualmente, este ecosistema está acoutado aos usuarios das tres universidades mencionadas, de cara a valorar a súa futura implementación de forma xeneralizada. Así, a experiencia servirá para desenvolver un novo modelo de identificación dixital que poida almacenarse nunha carteira dixital xunto a outras credenciais.

A FNMT-RCM é a encargada da emisión das credenciais de identidade verificables que fan posible o desenvolvemento deste piloto, sempre garantindo a seguridade e a fiabilidade en canto á xestión dos datos persoais do usuario. Para obter esta credencial de identidade, o usuario debe superar previamente un proceso de video identificación. Ademais das verificacións automáticas que realiza ese proceso, tamén cómpre unha validación asíncrona por parte dun axente videoacreditador. Nun máximo de 48 horas laborables, unha vez validada a solicitude polo axente, o usuario recibirá na súa carteira dixital a súa credencial de identidade verificable.

O sistema apóiase no uso dunha rede blockchain compatible con EBSI, coa totalidade dos seus nodos despregados nas instalacións da FNMT-RCM.