Certificados

Nesta sección atopará toda a información referente á obtención e xestión dos Certificados Dixitais que ofrece a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda.

Persoa Física

Tamén denominado Certificado de usuario, é a certificación electrónica expedida pola FNMT-RCM que vincula ao seu Subscritor uns Datos de verificación de Sinatura e confirma a súa identidade. Nestes Certificados, o Subscritor só o poderá ser unha persoa física.

Persoa Xurídica

É a certificación electrónica expedida pola FNMT-RCM que vincula ao seu Subscritor uns Datos de verificación de Sinatura e confirma a súa identidade. O Subscritor só o poderá ser unha Persoa xurídica. Este certificado é tamén o que deben solicitar os organismos públicos para as súas relacións con Facenda.

Entidade sen Personalidade Xurídica

É a certificación electrónica expedida pola FNMT-RCM que vincula ao seu Subscritor uns Datos de verificación de Sinatura e confirma a súa identidade. O Subscritor só o poderá ser unha entidade sen personalidade xurídica. Este certificado é tamén o que deben solicitar os organismos públicos para as súas relacións con Facenda.

Administración Pública

É a certificación electrónica emitida pola FNMT-RCM que vincula ao seu Titular (a Administración, órgano, organismo ou entidade pública) cuns Datos de verificación de Sinatura e confirma, de maneira conxunta, a identidade do Asinante xunto co seu posto de traballo, e ao Titular do Certificado, que é o órgano onde o Asinante desenvolve a súa actividade.

Certificados de compoñente

Son aqueles Certificados expedidos pola FNMT-RCM que vinculan uns Datos de Verificación de Sinatura a un Compoñente ou aplicación informática sobre a que existe unha persoa física ou xurídica determinada que actúa como responsable, sendo esta a que ten o control sobre o devandito Compoñente ou aplicación.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Saber más sobre Exportación / Importacion en Preguntas Frecuentes.

Utilidad de Firma y Verificación.

Soporte Técnico