Certificados de Compoñente

Certificados de Compoñente

Mediante estes certificados, emitidos e asinados pola FNMT-RCM, hérdase a confianza que representa a FNMT como Autoridade de Certificación.

A FNMT-RCM expide diferentes tipos de Certificados de compoñente:

  • Certificado de servidor SSL/TLS
  • Certificado para compoñentes informáticos xenéricos
  • Certificado para clientes de servizos avanzados
  • Certificado para sinatura de código
  • Certificados de Sede e Selo para a Administración Pública