Certificado de Sello electrónico

Certificat de segell electrònic

Els certificats emesos per la FNMT-RCM per als sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada són certificats reconeguts d'acord amb el que estableix la Llei 59/2003 de signatura electrònica i vàlids per a l'actuació administrativa automatitzada segons el que estipula la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

  • Els certificats per a l'actuació administrativa automatitzada són aquells certificats expedits per la FNMT-RCM que vinculen unes dades de verificació de signatura a les dades identificatives d'una unitat organitzativa (unitat encarregada de l'actuació administrativa automatitzada: àrea, secció, departament, etc.) d'una entitat de l'administració pública.
  • a la persona física que té la màxima responsabilitat sobre aquesta unitat organitzativa.

Constitueixen límits d'ús d'aquest tipus de certificats la creació de segells electrònics de l'administració pública o entitat de dret públic per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada de la unitat organitzativa. La FNMT-RCM i l'administració, els organismes i les entitats poden fixar altres límits addicionals en els acords o convenis, o a través del document de relació corresponent o si fos adequat segons la llei d'emissió d'aquests certificats.

Pot veure informació detallada del perfil, la política i la declaració particular d'aquest certificat a Declaració de Pràctiques de Certificació de l'Administració Pública.

Información Relacionada

Soporte Técnico