Acreditació de la identitat

Acreditar la identitat

Amb el codi de sol•licitud del pas anterior, caldrà personar-se a l'oficina de registre que li ha estat assignada per acreditar la seva identitat.

Tot seguit el registrador el donarà d'alta a l'aplicació de registre i li lliurarà els contractes de sol•licitud del certificat, que haurà de verificar i signar, i una de les còpies del certificat. Recordi que ha d'indicar l'adreça de correu electrònic si vol utilitzar el certificat per enviar i rebre correu. Un cop registrat, ha de descarregar el certificat en el seu navegador.

Documentació necessària:

  • DNI o targeta de residència (NIE) per als ciutadans extracomunitaris.
  • Els ciutadans comunitaris que no tinguin la targeta de residència han de presentar el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i el passaport.