Verificar Estado

Verificació de l'estat

Li posem a disposició un servei de verificació amb què podrà confirmar si el seu Certificat Digital FNMT és vàlid o s'ha revocat.

Aquest servei està disponible per les següents classes de certificat:

  • Certificat FNMT de Persona Física
  • Certificat FNMT de Persona Jurídica
  • Certificat FNMT de d'Empleat Públic
  • Certificat FNMT de Component

Per comprovar l'estat del seu Certificat, asseguri's que està correctament instal·lat en el navegador del seu equip, o bé preparat per ser usat a través del seu dispositiu criptogràfic.

SOL·LICITI'N LA VERIFICACIÓ