Información General

Informació general

Per a aquesta finalitat la FNMT-RCM proporciona tres certificats nous:

  • Certificat de personal adscrit a l'administració o funcionari, vàlid perquè el personal al servei de les administracions públiques faci la signatura electrònica.
  • Certificat de seu electrònica, vàlid per identificar les seus electròniques.
  • Certificat de segell electrònic, vàlid per a l'actuació administrativa automatitzada.

Per donar suport a aquests certificats nous la FNMT-RCM ha creat una nova CA amb la jerarquia següent: