Administració Pública

Des de l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics sorgeix la necessitat de dotar les entitats de l'administració, en diferents àmbits, dels mecanismes necessaris per impulsar-ne el desenvolupament en relació amb les comunicacions telemàtiques, la signatura electrònica i els serveis a través d'Internet.

Nota per a organismes públics

Si vostè pertany a un organisme de l'administració pública i vol un certificat per fer tràmits a l'Agència Tributària, ha de sol•licitar un certificat de persona jurídica.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Soporte Técnico