Declaració d’accessibilitat

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic..

La present declaració d’accessibilitat s’aplica als següents llocs web:

https://www.sede.fnmt.gob.es

http://www.fnmt.es

https://www.cert.fnmt.es

http://www.museocasadelamoneda.es

http://www.siaen.org

http://www.escueladegrabadofnmt.org

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
 3. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 7 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 7 de novembre de 2018.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon 91 740 69 82.

Les comunicacions seran rebudes al Centre d’Atenció a l’Usuari de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, des d’on seran tramitades i tractades al departament corresponent.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió s’ha realitzat al novembre de 2018.

El lloc web està optimitzat per als navegadors M.S. Internet Explorer 8.0 i/o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima als dispositius tauletes i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Safari mobile i navegador natiu d’Android.

Actualment, les aplicacions d’obtenció i renovació de certificats de la Seu electrònica no funcionen en entorns mòbils ni en navegadors diferents a Internet Explorer i Mozilla Firefox degut a que no tenen un API de generació de claus.