Persona Física

Persona física

El Certificat Digital FNMT de Persona Física és la certificació electrònica expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) que vincula el subscriptor amb unes dades de verificació de signatura, i que en confirma la identitat.

Aquest certificat, també conegut com Certificat de Ciutadà o d'Usuari, és un document digital que conté les seves dades identificadores. Li permetrà d'identificar-se en Internet i intercanviar informació amb altres persones i organismes, amb la garantia que només vostè i el seu interlocutor podran accedir-hi.

Qui pot obtenir un Certificat Digital de Persona Física?

Qualsevol ciutadà espanyol o estranger, major d'edat o menor emancipat que estigui en possessió del seu DNI o NIE, pot sol·licitar i obtenir el Certificat Digital gratuïtament per tal de signar i acreditar la seva identitat de manera segura en Internet.

Com puc obtenir el Certificat?

Hi ha tres maneres distintes d'obtenir el Certificat Digital de Persona Física:

Per a què serveix?

El Certificat Digital de Persona Física li permetrà fer tràmits de manera segura amb l'Administració Pública i entitats privades a través d'Internet, com ara:

  • Presentació i liquidació d'impostos
  • Presentació de recursos i reclamacions
  • Emplenament de les dades del cens de població i habitatges
  • Consulta i inscripció al padró municipal
  • Consulta de multes de circulació
  • Consulta i tràmits per a sol·licitud de subvencions
  • Consulta d'assignació de col·legis electorals
  • Actuacions comunicades
  • Signatura electrònica de documents i formularis oficials

Gràcies al seu Certificat FNMT de Persona Física podrà oblidar-se de desplaçaments i esperes innecessàries.

On puc usar el meu Certificat?

En el següent enllaç es detallen alguns dels serveis que organismes i entitatsofereixen al ciutadà. L'accés a les pàgines web segures requereix que el navegador des d'on accedeixi tingui instal·lat el Certificat.