Anul·lació

Anul·lació o revocació del Certificat

Sol·licitar l'anul·lació o revocació del seu Certificat li permetrà anul·lar-ne la validesa abans de la data de caducitat que hi apareix reflectida.

La revocació pot sol·licitar-se en qualsevol moment, però en especial s'haurà de sol·licitar quan el titular cregui que li poden haver copiat el Certificat, que un tercer pot conèixer el PIN, si l'ha extraviat, etc.

Per conèixer en detall totes les causes per les quals es pot o cal sol·licitar la revocació del Certificat, consulti la nostra Declaració de Pràctiques de Certificació.

Condicions

Condicions generals per a la sol·licitud de la revocació del Certificat de Persona Física expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda:

  • Poden sol·licitar la revocació els titulars dels certificats.
  • La revocació pot sol·licitar-se durant el període de validesa del certificat que hi apareix reflectit.

Procediment

Per sol·licitar la revocació del Certificat de Persona Física expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda cal procedir de la manera següent:

  1. Si el titular del certificat n'està en possessió, la revocació s'efectua a través d'Internet. IMPORTANT: Per usar aquesta aplicació d'anul·lació online faci servir únicament els navegadors Internet Explorer o Mozilla Firefox (Para firefox no están soportadas las versiones de la 33.0 a la 34.0. La versión 35 y posteriores requieren de la instalación de un complemento para firmar). La resta de navegadors no hi són compatibles.
  2. Si el titular del certificat no el posseeix per causa de pèrdua o robatori, haurà de presentar-se en una Oficina d'Acreditació.
  3. En tot cas, podrà utilitzar el servei de revocació telefònica 24/7 de certificats de persona física a través dels següents números de telèfon: 902200616 / 917406848 / 913878337.