Certificado de empleado público

Certificat de personal adscrit a l'administració o funcionari

Els certificats emesos per la FNMT-RCM per al personal al servei de les administracions públiques són certificats reconeguts d'acord amb el que estableixen la Llei 59/2003 de signatura electrònica i la norma ETSI 101 456, i vàlids perquè el personal al servei de les administracions públiques faci la signatura electrònica segons el que estipula la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

El certificat per al personal de l'administració pública és la certificació electrònica emesa per la FNMT-RCM que vincula el titular amb unes dades de verificació de signatura i confirma de manera conjunta:

  • La identitat del titular, el número d'identificació personal, el càrrec, el lloc de treball i/o la condició d'autoritzat.
  • L'òrgan, l'organisme o l'entitat de l'administració pública, sigui general, autonòmica, local o institucional, on exerceix les seves competències, presta els seus serveis o desenvolupa la seva activitat.

L'àmbit d'ús d'aquest tipus de certificats està format per les diferents competències i funcions pròpies dels titulars d'acord amb el seu càrrec, la seva ocupació i, si és el cas, les seves condicions d'autorització. La FNMT-RCM i l'administració, els organismes i les entitats poden fixar altres límits addicionals en els acords o convenis, o a través del document de relació corresponent o si fos adequat segons la llei d'emissió d'aquests certificats.

Aquests certificats pertanyen a l'AC AP, que està subordinada a l'AC Arrel FNMT-RCM. Es generen en targeta criptogràfica i tenen una longitud de clau de 2048 bits, amb una caducitat de 36 mesos.

Pot veure informació detallada del perfil, la política i la declaració particular d'aquest certificat a Declaració de Pràctiques de Certificació de l'Administració Pública.

Información Relacionada

Soporte Técnico