Certificado de Sede electrónica

Certificat de seu electrònica

Els certificats emesos per la FNMT-RCM per a la identificació electrònica de les seus electròniques de les administracions públiques són certificats reconeguts d'acord amb el que estableix la Llei 59/2003 de signatura electrònica i vàlids per a la identificació de les seus electròniques segons el que estipula la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

Els certificats d'identificació de seu electrònica són aquells certificats expedits per la FNMT-RCM que vinculen unes dades de verificació de signatura a les dades identificatives d'una seu electrònica en què hi ha una persona física que actua com a signant o custodi de la clau i titular del certificat, juntament amb l'entitat de l'administració a què pertany i que és titular de l'adreça electrònica a través de la qual s'accedeix a la seu electrònica (només és compartida la titularitat, no la custòdia). Aquesta persona física té el control sobre aquest certificat i les dades de creació i verificació de signatura, i n'és responsable de la custòdia de manera diligent.

Constitueixen els límits d'ús d'aquest tipus de certificat la identificació de seus electròniques de l'administració pública, d'organismes i entitats públiques vinculades o dependents, i l'establiment de comunicacions segures amb aquelles. La FNMT-RCM i l'administració, els organismes i les entitats poden fixar altres límits addicionals en els acords o convenis, o a través del document de relació corresponent o si fos adequat segons la llei d'emissió d'aquests certificats.

Aquests certificats pertanyen a l'AC AP, que està subordinada a l'AC Arrel FNMT-RCM. La clau s'ha de generar a través d'un dispositiu segur i ha de tenir una longitud de 2048 bits. Aquests certificats tenen una caducitat de 36 mesos.

Pot veure informació detallada del perfil, la política i la declaració particular d'aquest certificat a Declaració de Pràctiques de Certificació de l'Administració Pública.

Información Relacionada

Soporte Técnico