Certificats

En aquesta secció trobarà tota al informació referent a l'obtenció i la gestió dels certificats digitals que ofereix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

Persona Física

Aquest certificat, també anomenat Certificat d'Usuari, és la certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM que vincula el subscriptor amb unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat. En aquests certificats el subscriptor només pot ser una persona física.

Persona Jurídica

És la certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM que vincula el subscriptor amb unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat. El subscriptor només pot ser una persona jurídica. Aquest certificat és també el que han de sol•licitar els organismes públics per a les relacions amb Hisenda.

Entitat sense personalitat jurídica

És la certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM que vincula el subscriptor amb unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat. El subscriptor només pot ser una entitat sense personalitat jurídica. Aquest certificat és també el que han de sol•licitar els organismes públics per a les relacions amb Hisenda.

Administració pública

És la certificació electrònica emesa per la FNMT-RCM que vincula el titular (l'administració, òrgan, organisme o entitat pública) amb unes dades de verificació de signatura i confirma de manera conjunta la identitat del signant juntament amb el seu lloc de treball, i el titular del certificat, que és l'òrgan on el signant desenvolupa la seva activitat.

Certificats de component

Són aquells certificats expedits per la FNMT-RCM que vinculen unes dades de verificació de signatura a un component o una aplicació informàtica en què hi ha una persona física o jurídica determinada que actua com a responsable i és qui té el control sobre el component o l'aplicació esmentats.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Saber más sobre Exportación / Importacion en Preguntas Frecuentes.

Utilidad de Firma y Verificación.

Soporte Técnico