Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’FNMT-RCM l’informa sobre la Política de Privacitat relativa al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per l’FNMT-RCM a través dels seus serveis d’identificació i validació de credencials o altres productes oferits directament o mitjançant operadors de serveis onboarding, actuant com a encarregats del tractament per compte de l’FNMT-RCM, tot garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i la resta de la normativa relacionada en vigor.

La contractació i utilització dels serveis d’identificació i validació de credencials o altres productes oferits directament per l’FNMT-RCM o mitjançant operadors de serveis onboarding implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, les condicions d’ús, així com les condicions incloses en Avís Legal.

Identitat del responsable

 • Titular: Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
 • NIF/CIF: Q2826004J
 • Domicili: Carrer Jorge Juan 106, C.P. 28009, Madrid
 • Correu electrònic d’atenció als usuaris: info@fnmt.es
 • Lloc web: http://www.fnmt.es

Finalitat del tractament de dades personals

Quan es connecta al lloc web de l’FNMT-RCM o d’operadors de serveis onboarding contractats per l’entitat per realitzar un procés d’identificació o acreditació, està facilitant informació de caràcter personal del tractament de la qual l’FNMT-RCM n’és responsable. Aquesta informació inclou dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, dades biomètriques, document d’identitat, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon o altra informació d’acord amb les finalitats de la prestació del servei o la contractació del producte. Quan vostè facilita aquesta informació, està donant el seu consentiment perquè sigui tractada tal com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. El consentiment per al tractament de les seves dades personals sempre serà exprés i fefaent.

La finalitat de recollir aquestes dades personals és validar la seva identitat per a la contractació o adquisició de productes d’acreditació i identificació, així com altres serveis relacionats o derivats d’aquells. Existeixen a més altres finalitats, com garantir el compliment de les condicions que es recullen en l’Avís Legal i en la normativa aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull per recolzar i millorar els serveis que ofereix.

També es poden obtenir dades personals per analitzar la navegació. L’FNMT-RCM recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en el seu dispositiu quan navega pel lloc web, les característiques i la finalitat de les quals es detallen en la Política de Cookies.

Finalment, l’informem que també es poden tractar les seves dades personals per gestionar xarxes socials. L’FNMT-RCM està present a xarxes socials com Facebook i LinkedIn. Si es fa seguidor a les xarxes socials de l’FNMT-RCM, el tractament de les seves dades personals també es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, les polítiques de privacitat i les normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social corresponent en cada cas i que vostè ha acceptat prèviament.

L’FNMT-RCM tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar-lo de les seves activitats, productes o serveis, així com amb qualsevol altra finalitat que la normativa de cada xarxa social permeti.

En cap cas l’FNMT-RCM utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Per obtenir més informació sobre el tractament de dades personals per part de l’FNMT-RCM, pot consultar l’enllaç següent: Registre d’Activitats del Tractament.

Seguretat de les dades personals

Per protegir les seves dades personals, l’FNMT-RCM i els operadors que contracti per prestar serveis d’identificació, validació i acreditació en nom de l’FNMT-RCM prenen totes les precaucions raonables i segueixen les millors pràctiques de la indústria per evitar-ne la pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció.

Els productes i serveis indicats estan allotjats a AMAZON WEB SERVICES, garantint la seguretat de les seves dades mitjançant el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat, així com en instal·lacions pròpies de l’FNMT-RCM.

En el tractament de les seves dades personals, l’FNMT-RCM aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències normatives de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: com a titular li exigirem sempre el consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, que pot ser per a una o vàries finalitats específiques sobre les quals serà informat prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: com a titular se li demanaran només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats per a les quals es demanen.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat o les finalitats del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades es tractaran de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estiguin garantides. L’FNMT-RCM adopta les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades del seus usuaris per part de tercers.

Política de cookies

La pàgina web de l’FNMT-RCM utilitza cookies per al seu correcte funcionament. Les cookies són arxius amb informació que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita el nostre lloc web i on s’acostumen a desar les configuracions i preferències de l’usuari o l’estat de la sessió de navegació.

En la pàgina Política de Cookies pot consultar tota la informació relativa a la política de recollida, finalitat i tractament de les cookies.

Legitimació per al tractament de dades personals

Pot consultar la base legal per al tractament de les seves dades, així com altra informació addicional, en el nostre Registre d’Activitats del Tractament fent clic aquí.

Per contactar amb l’FNMT-RCM, fer comentaris i contractar serveis o productes de l’entitat, ha d’acceptar la present Política de Privacitat.

Exercici de drets en relació amb la protecció de dades personals

L’FNMT-RCM l’informa que, en relació amb les seves dades personals, vostè té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
 • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades.

L’exercici d’aquests drets és personal i, per tant, ha de ser exercit directament per l’interessat, prèvia sol·licitud directa al Titular, i això significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades en els arxius del Titular.

Per exercir els seus drets pot accedir al següent enllaç.

Per fer consultes sobre protecció de dades personals, pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades Personals de l’FNMT-RCM.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

 • Adreça postal: Delegado de Protección de Datos FNMT-RCM, C/ Jorge Juan, 106. 28009 MADRID.
 • Correu electrònic: dpd@fnmt.es

Conservació de dades personals

Les dades personals que proporcioni a l’FNMT-RCM o als operadors que actuïn com a encarregats del tractament en nom de l’FNMT-RCM es conservaran segons ho determini la seva finalitat, d’acord amb la normativa vigent o fins que vostè en sol·liciti la supressió, amb els límits legalment establerts.

Enllaços d’interès

Registre d’Activitats de Tractament de Dades de Caràcter Personal de l’FNMT-RCM

Agència Espanyola de Protecció de Dades (enllaç a pàgina AEPD)

Certificat del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació ISO 27001

 

Sello AENOR