Credenciales

Pilot Cartera Digital amb universitats

La Secretària General de Administració Digital (SGAD), la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), la Universitat de Murcia (UMU) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han signat un conveni de col·laboració por el que se llevará a cabo un estudio pel qual es durà a terme un estudi, que oferirà a les persones usuàries una Cartera Digital de credencials verificables que permeti l’accés a diversos serveis de manera senzilla i segura.

Actualment, aquest ecosistema està acotat als usuaris de les tres universitats esmentades, de cara a valorar-ne la futura implementació de forma generalitzada. D’aquesta manera, l’experiència servirà per desenvolupar un nou model d’identificació digital que es pugui emmagatzemar en una cartera digital juntament amb altres credencials.

L’ FNMT-RCM és l’encarregada de l’emissió de les credencials d’identitat verificables que fan possible el desenvolupament d’aquest pilot, garantint en tot moment la seguretat i la fiabilitat en termes de gestió de les dades personals de l’usuari. Per obtenir aquesta credencial d’identitat, l’usuari ha de superar prèviament un procés de video identificació. A més de les verificacions automàtiques que realitza aquest procés, també cal una validació asíncrona per part d’un agent videoacreditador. En un màxim de 48 hores laborables, una vegada l’agent hagi validat la sol·licitud, l’usuari rebrà a la Cartera Digital la seva credencial d’identitat verificable.

El sistema es basa en l’ús d’una xarxa blockchain compatible amb EBSI, amb la totalitat dels seus nodes desplegats a les instal·lacions de l’FNMT-RCM.