Certificats de component

Certificats de component

Amb aquests certificats, emesos i signats per la FNMT-RCM, s'hereta la confiança que representa la FNMT com a autoritat de certificació.

La FNMT-RCM expedeix diferents tipus de certificats de component:

  • Certificat de servidor SSL/TLS
  • Certificat per a components informàtics genèrics
  • Certificat per a clients de serveis avançats
  • Certificat per a signatura de codi
  • Certificats de seu i segell per a l'administració pública