Secuencia progreso emisión certificado

Consideracións previas (paso 1)

Para obter o certificado é necesario que realice unha serie de configuracións no seu navegador.

Por favor, lea e siga atentamente as seguintes instrucións para evitar posibles erros durante o proceso de obtención do seu certificado.

Recordatorios imprescindibles:

  • Non formatear o ordenador, entre o proceso de solicitude e o de descarga do certificado.
  • Débese realizar todo o proceso de obtención dende o mesmo equipo, co mesmo usuario e o mesmo navegador.
  • Non realizar actualizacións no equipo mentres dure o proceso.
  • En ocasiones é necesario desactivar o antivirus. Ler máis sobre antivirus.
  • É importante ler atentamente a Declaración de Prácticas de Certificación previamente á solicitude do certificado. Nela atópanse as condicións baixo as cales se prestan os servizos de certificación.

Navegadores soportados:

Logo Internet ExplorerLogo Firefox

Configuración necesaria del navegador

Configuración necesaria para Internet Explorer con Autofirma (FAQ 1701)

Configuración necesaria para Mozilla Firefox con Autofirma (FAQ 1702)

 

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Ir a la página de Configuración del navegador para obtener o renovar el Certificado.

Saber más sobre Exportación / Importacion en Preguntas Frecuentes.

Soporte Técnico