Secuencia progreso emisión certificado

Consideracións previas (paso 1)

Para obter o certificado é necesario que realice unha serie de configuracións no seu navegador.

Por favor, lea e siga atentamente as seguintes instrucións para evitar posibles erros durante o proceso de obtención do seu certificado.

Recordatorios imprescindibles:

  • Non formatear o ordenador, entre o proceso de solicitude e o de descarga do certificado.
  • Débese realizar todo o proceso de obtención dende o mesmo equipo, co mesmo usuario e o mesmo navegador.
  • Non realizar actualizacións no equipo mentres dure o proceso.
  • En ocasiones é necesario desactivar o antivirus. Ler máis sobre antivirus.
  • É importante ler atentamente a Declaración de Prácticas de Certificación previamente á solicitude do certificado. Nela atópanse as condicións baixo as cales se prestan os servizos de certificación.

Navegadores soportados:

  • Mozilla FireFox versión 35 y posteriores requieren de la instalación de un complemento para firmar
  • Microsoft Internet Explorer

Configuración do navegador para Sistemas Windows

Para evitar problemas á hora de solicitar un certificado é conveniente que instale o noso configurador automático (Configurador FNMT-RCM) sendo necesario ter permisos de administrador. Descargue o software, peche todas as ventás do navegador, execúteo e reinicie o seu equipo. No proceso de instalación realízanse as seguintes tarefas:

  • Instala todos os certificados das CAs (Autoridades de Certificación) raíces e intermedias.
  • Instala a biblioteca Capicom.
  • Realiza modificacións no rexistro de Windows para configurar as opcións de seguridade do seu navegador.

Máis información sobre Configuración manual para obter o certificado con Windows

Configuración do navegador para resto de Sistemas

Información para usuarios de Firefox en MAC y Linux.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Ir a la página de Configuración del navegador para obtener o renovar el Certificado.

Saber más sobre Exportación / Importacion en Preguntas Frecuentes.

Soporte Técnico