Obter Certificado software (AP)

O proceso de obtención do Certificado software (como arquivo descargable) de usuario divídese en catro pasos que deben realizarse na orde sinalada:

  1. Configuración do navegador. Para evitar problemas á hora de solicitar/descargar o certificado, por favor consulte este apartado e siga as instrucións indicadas.
  2. Solicitude vía internet do seu Certificado. Ao finalizar o procedemento de solicitude, vostede obterá un código que deberá presentar no momento de acreditar a súa identidade e posteriormente no momento da descarga do certificado.
  3. Acreditación da identidade nunha Oficina de Rexistro. Para acreditar a súa identidade debe dirixirse unicamente á oficina de Rexistro habilitada polo seu Organismo para o rexistro de certificados de Administración Pública.
  4. Descarga do seu Certificado de Usuario. Aproximadamente 2 horas después de haber acreditado su identidad en una Oficina de Registro, haciendo uso del código de solicitud obtenido en el paso 2, podrá descargar su certificado desde esta página web entrando en el apartado Descarga del Certificado.

RECOMENDACIÓN: Copia de Seguridade do Certificado. Unha vez obtido o Certificado de Usuario, xa pode facer uso deste a través do mesmo equipo e navegador dende o que realizou o proceso. Non obstante, é altamente recomendable que o usuario realice unha copia de seguridade nun soporte extraíble. Recorde que ao realizar a copia de seguridade se lle pedirá un contrasinal para protexer o arquivo. Debe custodiar o devandito arquivo e contrasinal xa que nun futuro se lle solicitará para poder utilizar o certificado.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Soporte Técnico

Soporte Técnico