Secuencia progreso emisión certificado

Consideracions prèvies (pas 1)

Per obtenir el certificat ha de fer una sèrie de configuracions en el seu navegador.

Per favor, llegeixi i segueixi atentament les següents instruccions per evitar possibles errors durant el procés d'obtenció del certificat.

Recordatoris imprescindibles:

  • No formati l'ordinador entre el procés de sol·licitud i el de descàrrega del certificat.
  • Tot el procés d'obtenció s'ha de fer des d'un mateix equip, amb el mateix usuari i el mateix navegador.
  • No dugui a terme actualitzacions en l'equip mentre duri el procés.
  • De vegades cal desactivar l'antivirus. Llegeixi més sobre antivirus..
  • És important llegir atentament la Declaració de Pràctiques de Certificació abans de sol·licitar el certificat. Hi trobarà les condicions sota les quals es presten els serveis de certificació.

Navegadores soportados:

Logo Internet ExplorerLogo Firefox

Configuración necesaria del navegador

Configuración necesaria para Internet Explorer con Autofirma (FAQ 1701)

Configuración necesaria para Mozilla Firefox con Autofirma (FAQ 1702)

 

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Ir a la página de Configuración del navegador para obtener o renovar el Certificado.

Saber más sobre Exportación / Importacion en Preguntas Frecuentes.

Soporte Técnico