Secuencia progreso emisión certificado

4.Descàrrega del Certificat

Per tal de descarregar el certificat, ha de fer servir el mateix ordinador, el mateix navegador i el mateix usuari amb què va fer la sol·licitud i introduir les dades requerides exactament tal com les va introduir llavors.