Secuencia progreso emisión certificado

3. Acreditació d'identitat

Després d'haver llegit les configuracions prèvies, haver configurat el seu navegador (pas 1) i haver completat la sol·licitud del seu certificat (pas 2), ja estarà en possessió del codi de sol·licitud. Per continuar, el sol·licitant i futur titular del certificat haurà d'anar personalment a una Oficina de Registre per tal d'acreditar la seva pròpia identitat.

Si per qualsevol circumstància no pot fer-ho personalment, podrà anar-hi una tercera persona en nom seu. Però se li exigirà la prèvia legitimació de la seva signatura del contracte davant de notari.

Més informació sobre la legitimació de signatura davant de notari

Es pot sol·licitar un certificat de representació de persones físiques?

Documentació necessària per acreditar identitat:

El sol·licitant del Certificat ha de presentar-se en una de les nostres Oficines de Registre AMB:

  • Ciutadà espanyol:
    • el codi de sol·licitud que se li ha remès al seu compte de correu electrònic, i
    • el Document Nacional d'Identitat (DNI), passaport, carnet de conduir.
  • Ciudadano extranjero:
    • El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y
    • Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con Pasaporte o documento de identidad de país de origen.

On pot acreditar la seva identitat?

La FNMT ha habilitat més de 2.400 Oficines de Registre distribuïdes arreu del territori espanyol. Entre les Oficines de Registre té disponibles les oficines de la Seguretat Social i les delegacions i administracions de l'AEAT.

NOTA: en les oficines de la AEAT es requereix cita prèvia. Pot trobar l'enllaç www.agenciatributaria.es.

Per a la seva comoditat, pot fer ús del nostre servei de localització de les OFICINES MÉS PROPERES..

Si es troba a l'estranger, pot dirigir-se a les oficines consulars de carrera d'Espanya a l'estranger, però no és possible en els registres duaners.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Ir a la página de Configuración del navegador para obtener o renovar el Certificado.

Banner Utilidad de Firma y Verificación

Soporte Técnico