Secuencia progreso emisión certificado

Consideracions prèvies

Per obtenir el certificat cal que faci un seguit de configuracions en el navegador.

Si us plau, llegeixi i segueixi amb atenció les instruccions següents per evitar possibles errors durant el procés d'obtenció del certificat.

Recordatoris imprescindibles:

  • No formategi l'ordinador entre els processos de sol·licitud i de descàrrega del certificat.
  • Cal fer tot el procés d'obtenció amb el mateix equip, el mateix usuari i el mateix navegador.
  • No faci actualitzacions a l'equip mentre dura el procés.
  • En ocasions cal desactivar l'antivirus. Llegir més sobre antivirus.
  • És important llegir amb atenció la Declaració de Pràctiques de Certificació abans de sol·licitar el certificat, on es descriuen les condicions en què es presten els serveis de certificació.

Navegadors compatibles:

  • Mozilla FireFox
  • Microsoft Internet Explorer

Descarregui's les darreres versions d'aquests navegadors.

Configuració del navegador per a sistemes Windows

Per evitar problemes a l'hora de sol·licitar un certificat és convenient que instal·li el nostre configurador (software de configuració automàtica), per a la qual cosa cal tenir permisos d'administrador. Descarregui's el software, tanqui totes les finestres del navegador, executi'l i reiniciï l'equip. En el procés d'instal·lació es duen a terme les tasques següents:

  • Instal·la tots els certificats de les CA (autoritats de certificació) arrels i intermèdies.
  • Instal·la la llibreria Capicom.
  • Fa modificacions en el registre de Windows per configurar les opcions de seguretat del navegador.

Més informació sobre Configuració manual per obtenir el certificat amb Windows

Configuració del navegador per a la resta de sistemes

Informació per a usuaris de Firefox amb MAC i Linux

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Manual de solicitud de certificado representante
Vídeo Solicitud Certificado Representante

Ir a página Preguntas Frecuentes Certificado de Representante.

Soporte Técnico