Obtenir el certificat en targeta criptogràfica

Si vol incrementar la seguretat del sistema de certificació, utilitzi el suport de targeta per emmagatzemar els seus certificats per les raons següents:

  • Les claus es generen a la targeta criptogràfica
  • La clau queda custodiada pel dispositiu, fet que n'impedeix la còpia o la manipulació.

Si necessita més informació sobre la nostra targeta criptogràfica, consulti la secció d'informació ampliada sobre la targeta criptogràfica CERES.

El procés d'obtenció del certificat d'usuari en targeta criptogràfica:

  1. Configuració del navegador. Per evitar problemes a l'hora de sol•licitar/descarregar el certificat, consulti aquest apartat o segueixi les instruccions que assenyalem.
  2. Sol•licitud del certificat a través d'Internet. Quan finalitzi el procediment de sol•licitud, vostè obtindrà un codi que haurà de presentar en el moment d'acreditar la seva identitat i posteriorment en el moment que descarregui el certificat. Conservi el sobre que conté els codis PIN i PUK de la targeta. Són imprescindibles durant el procés d'obtenció i per utilitzar-los posteriorment
  3. Acreditació de la identitat en una oficina de registre. Per acreditar la seva identitat s'ha d'adreçar únicament a l'oficina de registre habilitada pel seu organisme per registrar certificats de l'administració pública
  4. Descàrrega del certificat d'usuari. Aproximadament dues hores després d'haver acreditat la seva identitat en una oficina de registre fent ús del codi de sol•licitud obtingut en el pas 2, es podrà descarregar el seu certificat des d'aquesta pàgina web entrant a l'apartat Descàrrega del certificat.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Soporte Técnico

Soporte Técnico